REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 

Acest regulament a fost stabilit pentru efectuarea în condiții normale a activităților membrilor Dynamic Studio, pentru ocrotirea sănătaății lor, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încăperilor și echipamentelor sălii de sport.

Cunoașterea, însușirea și respectarea Regulamentului de ordine interioară a sălii de sport, este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează sala.

Prin plata unei ședințe sau a unui abonament, indiferent de tipul acestuia, certificați faptul că ați luat la cunoștință Regulamentul de ordine interioară și vă obligați să îl respectați, fiind conștient de faptul că nerespectarea acestuia, duce la anularea ședinței sau a abonamentului.

Orice persoană care beneficiază de unul sau mai multe servicii puse la dispoziție de Dynamic Studio, devine membru al sălii de sport.

Sala Dynamic Studio este deschisă zilnic, de Luni până Vineri în intervalul orar 07:00 – 21:00, cu o pauză în intervalul orar 13:00 – 14:00. Sâmbăta și Duminica  sala este închisă. Conducerea sălii își rezervă dreptul de gestionare și modifica programul de funcționare în situații speciale. Aceste modificări vor fi afișate la recepție, pe canale de socializare sau telefon.

Înscrierea se face pe baza cărții de identitate, accesul în sală este permis numai după înscriere și emiterea cardului de membru, care este strict personal și netransmisibil.

Vestiarul poate fi utilizat de către membrii, numai pe parcursul unei singure intrări în incinta sălii de sport. Membrii vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele sălii, doar în cazul în care aceștia au acordul conducerii pe o anumită perioadă conform tabelului de la recepție.

Dulapurile din vestiare sunt dotate cu chei, la plecare din incinta sălii, fiecare dulap trebuie să fie golit și cheile să fie lăsate în ușă.

Pierderea cheii de la dulap atrage după sine plata taxei de 20 de lei.

Sala de sport nu se face răspunzătoare de pierderea, deteriorarea sau furtul obiectelor personale.

În sălile de antrenament, membrii sunt obligați să poarte echipament sportiv corespunzător fiecărei zone. Este interzisă intrarea membrilor și/sau invitaților acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.

Membrilor care efectuează exercitii cu greutăți mari, li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor.

Membrii sunt obligați să pună în locurile special amplasate toate greutățile, precum și orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărie ședințe.

În scopul menținerii unui grad înalt de igienă, toți membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele din dotare și să depoziteze orice deșeuri în spațiile special amenajate în acest scop, în interiorul sălilor.

Având în vedere organizarea antrenorilor, sala de sport își rezervă dreptul de a accepta sau nu, rezervările pentru ziua curentă.

Membrilor li se interzice utilizarea unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală, atât față de ceilalți membrii cât și față de personalul Dynamic Studio.

Membrii nemulțumiți de serviciile Dynamic Studio, trebuie să anunțe personalul și/sau să completeze recenzii pe site-ul Dynamic Studio din contul personal.

Membrii înțeleg că este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul antrenamentelor, deoarece pot cauza accidente, pentru care Dynamic Studio nu își asumă responsabilitatea. Mai mult, în timpul folosirii telefoanelor mobile, antrenamentul trebuie să fie suspendat.

Telefoanele mobile introduse în sala de sport trebuie să fie setate pe modul ”silențios”.

Membrii declară că nu sunt luați în evidențele niciunui medic ca suferind de boli cronice, inclusiv, dar fără a se limita la boli ale inimii, aparatului respirator, ale vaselor de sânge etc.

Dynamic Studio nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele vătămări corporale sau pierderi de vieți înregistrate în incita sălii, excluzând situaţia în care orice accidentare este urmarea directă a faptului că aparatura din dotarea sălii prezintă defecte care nu au putut fi observate în mod rezonabil  de personal sau client.

Membrii sau clientții declară că nu vor emite pretenţii materiale sau de altă natură persoanelor ce deţin şi/sau administrează Dynamic Studio, si că se abţin de la a emite/posta/distribui comentarii negative la adresa sălii de sport în mediul on-line și off-line.

Membrii și clienții nu vor avea acces în zonele rezervate personalului, care sunt semnalizate corespunzător.

Consumul de droguri, medicamente și alte substanțe ilegale, precum și orice tranzacții cu astfel de produse sunt strict interzise în incinta sălii.

Este stricit interzisă deținerea de către membrii și invitații acestora a oricăror arme, în incinta salii Dynamic Studio, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanțe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante, sau electroșocuri.

Conducerea Dynamic Studio poate interzice accesul sau îndepărta din sală presoanele care, prin alte fapte decât cele enumerate exemplificativ în cuprinsul prezentului regulament, creeaza disconfort, îi deranjează pe ceilalți membrii ai sălii, provoacă daune materiale sau de imagine sălii de sport etc. În aceste cazuri conducerea sălii poate rezilia abonamentul persoanei în cauză, fără internvenția instanței judecătorești, fără termen de grație și fără îndeplinirea vreunei alte formalități.

Membrii sunt de acord cu înregistrările foto, audio și video care se vor realiza în cadrul activităților organizate de către Dynamic Studio.

Membrii sunt de acord ca imaginea lor să fie folosită de către Dynamic Sturio în scopul promovării, în materiale publicitare foto, audio și/sau video. În cazul minorilor se va cere aprobarea în scris a părintelui/tutorelui.

Abonații au dreptul la o ședință (gratuită) de consiliere nutrițională, care este inclusă in Abonamentul Dynamic. Această consultație se face pe bază de programare.

Totodată, abonații au dreptul și la o ședință (gratuită) de consiliere psihologică, care este inclusă în Abonamentul Dynamic. Această consultație se face pe bază de programare.

Abonamentele cu valabilitate de 1 an se pot suspenda pe o perioadă de 30 zile, cele de 6 luni pe o perioadă de 21 zile, cele de 3 luni pe o perioadă de 14 zile și cele de 1 lună pe o periaodă de 7 zile, specificând din timp perioada exactă a suspendării, personal la recepția sălii sau prin telefon.

Sala își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și se obligă să aducă la cunoștința membrilor și clienților regulamentul în formă actualizată prin afișarea acestuia în interiorul sălii și pe site-ul oficial.

 

Reguli specifice abonamentelor:

 

Open Gym (fără antrenor):

Abonatul/a are experienţă în calitate de sportiv amator, cu privire la folosirea aparatelor de forţă/aparatelor multifuncţionale, gantere, greutăţi, care se află în dotarea sălii de sport Dynamic Studio.

Abonatului/ei i-au fost prezentate de către un instructor autorizat al sălii de sport, funcţiile de bază ale aparatelor din dotarea sălii şi modul de utilizare a acestora.

Abonatul/a este apt/ă să desfăşoare, în mod individual, un antrenament, fără a avea nevoie de supravegherea unui instructor de specialitate.

Abonatul/a este conștient/ă că în executarea exerciţiilor specifice sporturilor practicate în sală, inclusiv dar fără a se limita la crosstraining, antrenamente cu gantere sau alte greutăţi, se pot produce accidentări în situaţia în care exerciţiile nu sunt executate corespunzător.

Pentru acest tip de abonament, intervalul orar este de la  11:00 la 16:00, pauza între orele 13:00 și 14:00.

Limita de vârstă este de 16 ani, doar cu consimțământul scris al părinților/tutorilor.

Antrenamente funcționale (asistate de antrenor):

Antrenamentele se desfășoară sub supravegherea unui instructor de specialitate.

Echipamntul de sport este obligatoriu!

Progrămarile la antrenament se fac prin contul personal al ficărui membru, la recepție sau telefonic.

Limita de vârstă este de 8 ani, iar minorii sub 18 ani pot participa doar cu consimțământul scris al părinților/tutorilor.

Anularea unei rezervări în zi curentă se face cu cel putin 4 ore înainte de ora programată.

 

Crosstraining:

Este un antrenament pentru cei care sunt pregătiți să depună efort maxim, implicând mișcări variate, împrumutate din haltere, atletism și gimanstică.

Unii medici și antrenori avertizează că repetările până la epuizare practicate în crossfit, împreună cu mentalitatea de forțare a limitelor, pot duce la rabdomioliză. Aceasta este o afecțiune cauzată de efortul fizic intens și înseamnă distrugerea țesutului muscular striat. Sindromul poate provoca și afecțiuni la nivelul rinichilor, din cauza eliberării în sânge a mioglobinei, un pigment muscular toxic.

Ca urmare a celor sus descrise, este foarte important ca, clienții să asculte de antrenori. Astfel, la terminarea șirurilor de exerciții conform instrucțiunilor primite, clienții trebuie să se oprească.

 

Escaladă (Indoor climbing)

Pentru practicarea escaladei în condiții de siguranță, este foarte importantă cunoașterea și respectarea regulilor de securitate.

Pentru a evita accidentările, fiecare practicant are obligația să cunoască aceste reguli și să atragă atenția altora, atunci când observă greșeli în această privință.

Accesul se face doar cu echipamentul specializat și doar după instructajul făcut de personal. Echipamentul se utilizează în felul în care a fost explicat și nu este transmisibil.

Panoul de escaladă este deschis adulților, tinerilor și minorilor începând cu vârsta de 5 ani.

Minorilor care nu au efectuat cursul de inițiere în escaladă, precum și oricărui minor sub 18 ani,  îi este permisă prezența doar cu însoțitor. (minorilor le este permis doar cu consimțământul părinților/tutorilor)

Panoul poate fi escaladat fără folosirea corzii până la înălțimea de 4 m, măsurați de la nivelul solului și numai dacă la bază se află saltele de aterizare având o grosime de minim 15 cm.

Este interzisă staționarea pe saltelele de aterizare în timp ce alte persoane se cațără.

Nu este permisă folosirea dispozitivului opt pentru asigurare.

Coarda, centura, dispozitivele de asigurare, precum și orice alte echipamente de siguranță, trebuie să fie omologate UIAA. (International Climbing and Mountaineering Federation)

Escaladarea panoului este permisă numai cu încălțăminte adecvată și în nici un caz cu bocanci sau încălțăminte de stradă.

Coarda de asigurare este instalată permanent pe perete și este obligatorie folosirea acesteia.

Corzile pentru cățărarea mansa pot fi instalate doar de către cei care cunosc manevrele specifice.

Pentru legarea în coardă se va folosi obligatoriu nodul 8 (opt), trecut direct prin centura (pentru cap de coardă) sau printr-o carabinieră cu siguranța omologată UIAA.

Cățărătorul și asiguratorul sunt obligați să se verifice reciproc în privința nodului și a modalității de asigurare.

Filatorul nu va sta la o distanță mai mare de 2 m față de baza panoului de escaladă, pentru evitarea oricărui accident.

Este interzisă cu desăvârșire joaca cu echipamentul de siguranță, precum și orice fel de glume în ceea ce privește manevrele de securitate, echipamentul de siguranța etc.

Pentru evitarea accidentărilor pe timpul antrenamentului la nivelul articulațiilor, mușchilor, ligamentelor și tendoanelor, recomandăm tuturor practicanților efectuarea unei încălziri corespunzătoare și a exercițiilor de streching adecvate.

 

Gimnastică acrobatică

Antrenamentele se desfășoară doar cu supravegherea antrenorului/ei.

Copilul trebuie să fie clinic sănătos și apt pentru sporturi indoor, respectiv, dar fără a se limita la antrenamente de gimnastică, balet, dans. Acesta nu este luat în evidentele niciunui medic ca suferind de boli cronice, inclsuiv, dar fără a se limita la boli ale inimii, aparatului respirator, ale vaselor de sange etc.

Copilul trebuie să respecte cu strictețe indicațiile oferite de antrenor.

Limita de vârstă este de 4 anidoar cu consimțămânatul scris al părinților/tutorilor.

 

Clase  

Antrenamentele se desfășoară sub supravegherea unui instructor de specialitate.

Echipamntul de sport este obligatoriu!

Progrămarile la antrenament se fac prin contul personal al ficărui membru, la recepție sau telefonic.

Limita de vârstă este de 8 ani, iar minorii sub 18 ani pot participa doar cu consimțământul scris al părinților/tutorilor.

 

Înot

Este interzis accesul în bazinul de înot al persoanelor cu plăgi deschise, dermite, dermatoze sau boli transmisibile. Sala de sport îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii, în bazin.

Afecțiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează Dynamic Studio de orice responsabilitate.

Accesul  în bazinul de înot  se va face după efectuarea unui duş de prespălare pentru înlăturarea substanţelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpiraţie).

Intrarea în bazinul de înot se face numai  în costum de baie; nu este permisă intrarea în apă în ținută de stradă. Persoanele care nu respectă această regulă vor fi evacuate din bazinul de înot.

Este interzis consumul băuturilor alcoolice și al alimentelor de orice fel în bazin sau în jurul bazinului.

Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului. Se interzice împingerea în apă a persoanelor aflate  pe marginea bazinului. Nu ne asumăm răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate din aceste motive.

Se interzice cu desăvârşire să se urineze în apa piscinei!  

Se interzice accesul în bazin cu gumă de mestecat.

Toate persoanele sunt obligate să folosească căștile.

Copiii sub 14  ani au acces în bazinul de înot  numai însoţiţi şi supravegheaţi de părinți/tutori sau de instructori! Este strict interzis accesul minorilor în bazine neînsoțiți sau nesupravegheați.

În incinta complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare.

Program: Luni, Miercuri și Vineri  6:00 – 07:00,  07:00 – 08:00. 

Limita de vârstă este de 8 ani, iar minorii sub 18 ani pot participa doar cu consimțământul scris al părinților/tutorilor.

 

Alergare

Antrenamentele se tin cu antrenor.

Program: Luni si Joi de la 09:00 – 10:00 si 19:00 – 20:00.

Limita de vârstă este de 8 ani, iar minorii sub 18 ani pot participa doar cu consimțământul scris al părinților/tutorilor.